9-10 listopad 2020, Białystok

Home

Konferencja

Komunikaty

13.11.2020

Komunikat 8

Zaproszenie do udziału w VI Sympozjum Historii Elektryki w KatowicachRelated: what happens if you snort cayenne pepper, sharon tate funeral […]

07.11.2020

Komunikat 7

Zachęcamy do zapoznania się z albumem „7 dekad Politechniki Białostockiej”Related: fender classic series ’50s stratocaster fiesta red, ey sustainability strategy, […]

05.11.2020

Kominikat 6

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą „7 dekad Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej”

28.10.2020

Komunikat 5

Miło jest nam zakomunikować, że na stronie konferencji dostępny jest już numer 70 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki […]

25.10.2020

Komunikat 4

Zachęcamy do zapoznania się z Zeszytem Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 69 pod tytułem „Sesja Naukowo-Historyczna 75 […]

25.10.2020

Komunikat 3

Program szczegółowy V Sympozjum Historii Elektryki

14.10.2020

Komunikat 2

Szanowni Państwo. W związku z pogarszającą się w obecnej chwili sytuacją epidemiczną w Polsce Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie formy […]

06.10.2020

Komunikat 1

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą książką pt. Historia i pamięć. Włodzimierz Krukowski (1887-1941). Twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych. Praca […]

Miejsce konferencji

Miejscem konferencji jest gmach Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45D.

O konferencji

V Sympozjum Historii Elektryki planowane jest w terminie od 9 do 10 listopada 2020 roku. Jest to cykliczna konferencja powołana z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wydarzenie to stało się okazją do utrwalenia i zachowania pamięci o historii elektryki a także do spotkania i integracji osób interesujących się tą tematyką z instytucji i towarzystw naukowych oraz przemysłu i lokalnych struktur SEP. W pierwszej edycji w 2015 roku za organizację wydarzenia odpowiadały wspólnie: Centralna Komisja Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Oddział Gdański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W kolejnych latach spotykaliśmy się w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie w podobnej partnerskiej grupie organizatorów.

Głównym celem Sympozjum jest upowszechnianie dorobku i chlubnej historii oraz podkreślenie roli niezwykłych, zasłużonych postaci dla rozwoju elektryki w Polsce.

Organizacja konferencji w Białymstoku związana jest z:

 • jubileuszem 70-lecia Politechniki Białostockiej,
 • jubileuszem 70-lecia Wydziału Elektrycznego PB,
 • jubileuszem 110-lecia Energetyki Białostockiej,
 • jubileuszem 15-lecia Oddziału Białostockiego PTETiS,
 • zbliżającym się jubileuszem 75-lecia Oddziału Białostockiego SEP.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zwracamy się z serdecznym apelem do pracowników instytucji naukowych, szkół wyższych i przemysłu o aktywny udział w V Sympozjum Historii Elektryki.

W związku z pogarszającą się w obecnej chwili sytuacją epidemiczną w Polsce Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie formy realizacji V Sympozjum Historii Elektryki. Nie będzie możliwości spotkania osobistego i uczestnictwa w sposób tradycyjny w wydarzeniach w Białymstoku. Wszystkie wydarzenia będą natomiast realizowane w zaplanowanym terminie (9-10.11.2020 r.) w postaci zdalnej przez internet z użyciem platformy MS Teams.


Prosimy o rejestrację udziału na stronie https://she2020.pb.edu.pl/

Formę udziału w konferencji (w Białymstoku lub zdalna) należy zadeklarować w formularzu rejestracyjnym
lub wiadomością przesłaną na adres she2020@pb.edu.pl do 30 września 2020 r.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Białymstoku.

Opłaty Konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej za udział w V Sympozjum Historii Elektryki wynosi:

1000,- udział w obradach konferencji i wydarzeniach towarzyszących w Białymstoku,
900,-  opłata obniżona dla członków PTETiS, SEP, doktorantów i studentów obejmująca udział w obradach konferencji i wydarzeniach towarzyszących w Białymstoku,
600,-  udział w formie zdalnej,
500,-  opłata obniżona za udział w formie zdalnej dla członków PTETiS, SEP, doktorantów i studentów,
200,-  opłata za publikację dodatkowego artykułu.
Opłata obejmuje publikację jednego artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) oraz materiały konferencyjne, natomiast nie obejmuje ewentualnych noclegów.

Formę udziału w konferencji (w Białymstoku lub zdalna) należy zadeklarować wiadomością przesłaną na adres she2020@pb.edu.pl najpóźniej do 30 września 2020 r.

Konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Białostocki
Wiejska ul. 45D, 15-351 Białystok
NIP: 526-17-23-697

Bank: BNP Paribas Bank Polska SA
IBAN: PL81 1600 1462 1833 4592 6000 0001
BIC: PPABPLPK

Tytuł płatności: SHE2020 – imię nazwisko

Program

Poniedziałek 9.11.2020 r.

10:00 -10:55 Otwarcie, wypowiedzi gości, 1 referat
11:00 -13:00 Sesja I. Historia szkolnictwa technicznego (6 referatów)
13:00 -14:00 Przerwa
14:00 -16:00 Sesja II. Historia energetyki oraz przemysłu i zastosowań elektryki (6 referatów)
16:05 -17:00 Przedstawienie Politechniki Białostockiej, Białegostoku i Podlasia

 

Wtorek 10.11.2020 r.

10:00-12:20 Sesja III. Biografie wybitnych elektryków (7 referatów)
12:30-13:50 Sesja IV. Działalność SEP (4 referaty)
13:50-14:20 Przedstawienie organizatorów:
Wydziału Elektrycznego PB oraz Oddziału Białostockiego PTETiS i SEP,
a także jubileuszy związanych z organizowanym wydarzeniem
14:20-14:30 Zamknięcie konferencji
14:30-15:00 Przerwa przed zebraniem Komitetu Naukowego oraz CKH SEP
15:30-17:00 Zebranie Komitetu Naukowego z zaproszonymi członkami CKH SEP

 

Program szczegółowy – kolejność referatów w poszczególnych sesjach V SHE.

Publikacja referatów

Referaty konferencyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Wzór artykułu (DOC, 176 KB)

Oświadczenie o autorstwie (DOC, 45 KB)

Tematyka konferencji

 • Historia przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i automatyki,
 • Historia elektroenergetyki,
 • Historia stowarzyszeń technicznych,
 • Sylwetki zasłużonych elektryków,
 • Historia rozwoju szkolnictwa w obszarze elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
 • Historia wynalazków i rozwiązań technicznych.

Terminarz

30.04.2020 – przesłanie zgłoszeń referatów wraz z krótkim streszczeniem (do ½ strony)
15.05.2020 – akceptacja streszczeń referatów,
30.09.2020 30.06.2020 – przesłanie pełnych tekstów referatów wraz ze zgłoszeniem udziału
30.10.2020 20.09.2020 – korekta referatów przez Autorów wg zaleceń recenzentów
11.10.2020 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej przez Autorów referatów
31.10.2020 – termin przesłania zgłoszeń uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej przez pozostałych Uczestników
9-10.11.2020 – V Sympozjum Historii Elektryki

Zakwaterowanie

Lista rekomendowanych hoteli – hasło „SHE2020”:
Hotel Pod Herbem
Hotel Titanic
Hotel 3 Trio

Zeszyty Naukowe WEiA PG Nr 70

Zrecenzowane artykuły V Sympozjum Historii Elektryki zostały opublikowane w Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 70

ZN_WEiAPG_70.pdf

Zachęcamy również do zapoznania się z Zeszytem Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 69 pod tytułem „Sesja Naukowo-Historyczna 75 lat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”. Jego wydanie związane jest z obchodami 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Zeszyt przedstawia dodatkowo historię innych polskich uczelni.

ZN_WEiAPG_69.pdf

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją „7 dekad Wydziału Elektrycznego”

7 dekad WE

Zachęcamy również do zapoznania się z albumem „7 dekad Politechniki Białostockiej”

„7 dekad Politechniki Białostockiej”

Organizacja

Białystok

Materiały udostępnione przez Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Białymstoku:

1. Białystok na filmie:


2. #BiałystokTakBlisko 2020

3. Białystok – Miejsca z historią

4. Odkryj Białystok – Facebook

5. Odkryj Białystok

Komitet Naukowy

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG – przewodniczący,
dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB,
dr inż. Aleksander Gąsiorski,
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, em. prof. PO,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński,
dr hab. inż. Jacek Kusznier,
prof. dr hab. Halina Zofia Lichocka,
dr inż. Zbigniew Lubczyński,
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn,
dr inż. Andrzej Marusak,
prof. dr hab. Bolesław Orłowski,
dr hab. inż. Zbigniew Porada, em. prof. PK,
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski,
dr inż. Piotr Szymczak,
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB,
dr hab. inż. Wojciech Walendziuk,
dr inż. Krzysztof Woliński,
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB,
prof. dr hab. Leszek Zasztowt.

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Jacek Kusznier – przewodniczący,
dr inż. Grzegorz Hołdyński – z-ca przewodniczącego,
dr inż. Marcin Sulkowski – z-ca przewodniczącego,
mgr inż. Paweł Mytnik,
mgr inż. Andrzej Sajczyk,
dr inż. Łukasz Budzyński,
mgr inż. Damian Tyniecki.

Kontakt

she2020@pb.edu.pl

she2020.pb.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Kusznier
Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

Patronaty

JM Rektor Politechniki Białostockiej,
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN,
ZG PTETiS,
Wiadomości Elektrotechniczne.

Podlasie

Materiały Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Poznaj Podlasie

Uczelnie wyższe i absolwenci

Województwo Podlaskie – Niepokorne myślenie – wynalazki

Startupy

Podlaskie Wielokulturowe

Rejestracja streszczeń i artykułów

Prześlij pełny tekst artykułu

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnieniaPrześlij streszczenie referatu

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnieniaRejestracja uczestnika

Formularz rejestracyjny

Rejestracja zakończona.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok (dalej Towarzystwo).
 2. W celu skontaktowania się z Towarzystwem, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail na adres: she2020 [at] pb.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji V Sympozjum Historii Elektryki na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu lub wycofania zgody.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do organizacji Sympozjum.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Towarzystwa.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 10. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy, której przedmiotem jest rejestracja i udział w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.