9-10 listopad 2020, Białystok

Home

Konferencja

Miejsce konferencji

Miejscem konferencji jest gmach Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45D.

O konferencji

V Sympozjum Historii Elektryki planowane jest w terminie od 9 do 10 listopada 2020 roku. Jest to cykliczna konferencja, której poprzednie edycje odbywały się w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.

Głównym celem Sympozjum jest upowszechnianie dorobku i chlubnej historii oraz podkreślenie roli niezwykłych, zasłużonych postaci dla rozwoju elektryki w Polsce.

Organizacja konferencji w Białymstoku związana jest z:

 • jubileuszem 70-lecia Politechniki Białostockiej,
 • jubileuszem 70-lecia Wydziału Elektrycznego PB,
 • jubileuszem 110-lecia Energetyki Białostockiej,
 • jubileuszem 15-lecia Oddziału Białostockiego PTETiS,
 • zbliżającym się jubileuszem 75-lecia Oddziału Białostockiego SEP.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zwracamy się z serdecznym apelem do pracowników instytucji naukowych, szkół wyższych i przemysłu o aktywny udział w V Sympozjum Historii Elektryki.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Białymstoku.

Opłaty Konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej za udział w V Sympozjum Historii Elektryki wynosi:
Opłata pełna dla osób z referatem: 1000,- zł
Opłata ulgowa dla członków SEP, PTETiS oraz studentów i doktorantów: 900,- zł
Opłata za publikację dodatkowego artykułu: 200,- zł
Wymienione opłaty nie obejmują cen noclegów.
Konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Białostocki
Wiejska ul. 45D, 15-351 Białystok
NIP: 526-17-23-697

Bank: BNP Paribas Bank Polska SA
IBAN: PL81 1600 1462 1833 4592 6000 0001
BIC: PPABPLPK

Tytuł płatności: SHE2020 – imię nazwisko

Program

Poniedziałek 9.11.2020 r.
9:00-11:00 – rejestracja uczestników
11:00-11:45 – otwarcie konferencji
12:00- 18:00 – obrady na terenie Gmachu Wydziału Elektrycznego PB
19:00-22:00 – kolacja koleżeńska

Wtorek 10.11.2020 r.
9:00-11:00 – zwiedzanie Centrum Historii PB, Eksponatorium ALMARIA oraz wystawy o historii PB
11:00-12:00 – przejazd zabytkowym autobusem do Galerii Arsenał elektrownia, ze zwiedzaniem Białegostoku
12:00-13:30 – Obrady w Galerii Arsenał elektrownia (budynku starej elektrowni w Białymstoku)
16:00- 16:30 – zamknięcie V Sympozjum Historii Elektryki

Program szczegółowy zostanie zamieszczony po zarejestrowaniu referatów przez Uczestników konferencji.

Publikacja referatów

Referaty konferencyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Wzór artykułu

Oświadczenie o autorstwie

Tematyka konferencji

 • Historia przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i automatyki,
 • Historia elektroenergetyki,
 • Historia stowarzyszeń technicznych,
 • Sylwetki zasłużonych elektryków,
 • Historia rozwoju szkolnictwa w obszarze elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
 • Historia wynalazków i rozwiązań technicznych.

Terminarz

30.04.2020 – przesłanie zgłoszeń referatów wraz z krótkim streszczeniem (do ½ strony)
15.05.2020 – akceptacja streszczeń referatów,
30.06.2020 – przesłanie pełnych tekstów referatów wraz ze zgłoszeniem udziału
20.09.2020 – korekta referatów przez Autorów wg zaleceń recenzentów
11.10.2020 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej przez Autorów referatów
31.10.2020 – termin przesłania zgłoszeń uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej przez pozostałych Uczestników
9-10.11.2020 – V Sympozjum Historii Elektryki

Zakwaterowanie

Lista rekomendowanych hoteli – hasło „SHE2020”:
Hotel Pod Herbem
Hotel Titanic
Hotel 3 Trio

Organizacja

Komitet Naukowy

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG – przewodniczący,
dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB,
dr inż. Aleksander Gąsiorski,
dr Bożena Koszel-Pleskaczuk,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński,
dr hab. inż. Jacek Kusznier,
prof. dr hab. Halina Zofia Lichocka,
dr inż. Zbigniew Lubczyński,
dr inż. Andrzej Marusak,
mgr inż. Paweł Mytnik,
prof. dr hab. Bolesław Orłowski,
dr hab. inż. Zbigniew Porada, em. prof. PK,
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski,
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB,
dr hab. inż. Wojciech Walendziuk,
dr inż. Krzysztof Woliński,
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB,
prof. dr hab. Leszek Zasztowt.

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Jacek Kusznier – przewodniczący,
dr inż. Grzegorz Hołdyński – z-ca przewodniczącego,
dr inż. Marcin Sulkowski – z-ca przewodniczącego,
mgr Agnieszka Halicka,
mgr inż. Andrzej Sajczyk.

Kontakt

she2020@pb.edu.pl

she2020.pb.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Kusznier
Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

Patronaty

JM Rektor Politechniki Białostockiej,
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN,
ZG PTETiS,
Wiadomości Elektrotechniczne.

Rejestracja streszczeń i artykułów

Prześlij pełny tekst artykułu

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnieniaPrześlij streszczenie referatu

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnieniaRejestracja uczestnika

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok (dalej Towarzystwo).
 2. W celu skontaktowania się z Towarzystwem, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail na adres: she2020 [at] pb.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji V Sympozjum Historii Elektryki na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu lub wycofania zgody.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do organizacji Sympozjum.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Towarzystwa.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 10. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy, której przedmiotem jest rejestracja i udział w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.